Advertentie

Inleiding in de iconografie

0
Gelezen 0 Aan het lezen 0 Wil ik lezen 1 Favoriet 0 Recensies 0
Non-fictie   Topics 0
Wanneer een zeventiende-eeuwse schilder een vrouw met een leeg weegschaaltje afbeeldt, is de kans groot dat hij daarmee niet zomaar een aardig tafereeltje uit het dagelijks leven wil weergeven. Bij kunstwerken uit vroegere tijden treffen we vaak voorstellingen aan met een symbolisch karakter waarvan de inhoud ons, moderne kunstbeschouwers, niet zo een-twee-drie duidelijk is.

De iconografie is die richting in de kunstgeschiedenis die zich bezighoudt met de onderwerpen in de beeldende kunst, en hun betekenis. Het is een nog relatief jong vakgebied, dat zich vooral in de afgelopen decennia ontwikkelde. Vooral bij kunstwerken uit vroeger tijden treffen we vaak voorstellingen aan van een zinnebeeldig karakter, waarvan de inhoud de moderne beschóuwer niet zo ééntwee drie duidelijk is een 17de eeuwse schilder bijvoorbeeld een vrouw met een leeg weg schaaltje afbeeldt, is de kans groot dat hij daarmee niet zomaar een aardig tafereeltje uit het dagelijks leven wilde weergeven. Deze eenvoudige inleiding geeft een helder overzicht van de theorie van het iconografisch onderzoek, en hoe centrale begrippen als symbool en allegorie kunnen worden opgevat. Daarnaast is grote aandacht besteed aan praktische kennis: literaire bronnen van onderwerpen in de kunst, iconografische handboeken, en de vraag 'Hoe komen we snel aan ons basismateriaal voor iconografisch onderzoek'. Ook de bibliografische informatie maakt deze inleiding tot een goed instrument om zich snel te oriënteren in de iconografie. Omdat het kunstwerk en zijn betekenis onlosmakelijk verbonden is met de denk- en leefwereld van de kunstenaar en zijn tijd, is deze richting in de kunstgeschiedenis ook van groot belang voor cultuurhistorici en literatuurhistorici.

Roelof van Straten was onder meer werkzaam aan de universiteiten van Leiden en Marburg (Duitsland), waar hij zich vooral met iconografie bezighield. Hij is nu in Leiden gevestigd als zelfstandig uitgever van kunsthistorische naslagwerken. Daarnaast publiceerde hij een omvangrijk boek over Rembrandt in zijn Leidse tijd.
Genre
Non-fictie
Aantal pagina’s
128
Uitgeverij
Coutinho B.V.
ISBN
9789062832804
+

Boekinformatie wijzigen

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic