Verbinden in de keten

0

Incidenten met tbs-gestelden geven aanleiding tot veel ophef in de samenleving. In 2005 en 2006 vond het parlementair onderzoek van de Commissie Visser naar de veiligheid en effectiviteit van het tbs-stelsel plaats. Hieruit kwam onder andere het forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) voort, een samenwerkingsmodel tussen de forensisch psychiatrische centra en de reclasseringsorganisaties. Het FPT benut de expertise van reclassering en klinieken in de uitstroomfase van de behandeling van tbs-gestelden. Doelen zijn het voorkomen en verminderen van recidive tijdens en na afloop van het toezicht en het verbeteren van de door- en uitstroom van tbs-gestelden.
De bijdragen in deze bundel schetsen de kansen die het FPT biedt om resocialisatie en maatschappelijke veiligheid samen te laten gaan. Aan bod komen voorgeschiedenis, ontstaan en organisatie van het FPT, alsook de eerste resultaten. Andere hoofdstukken gaan meer specifiek in op de professionalisering van reclasseringswerkers, risicotaxatie, aandachtspunten bij de begeleiding van cliënten/patiënten met een lichte verstandelijke beperking en gezinsrelaties als aangrijpingspunt om recidive te voorkomen. De auteurs laten hun licht schijnen over FPT vanuit hun expertise in onder meer de forensische psychologie, strafrechtwetenschappen, reclassering en integrale veiligheidskunde. Kritische kanttekeningen worden niet geschuwd.
"Verbinden in de keten" geeft geen volledig beeld van wat in het kader van het FPT noodzakelijk is. Wel is ernaar gestreefd om de lezer input te geven bij het denken over beleid en praktijk van het FPT, de samenwerking tussen betrokken partijen en de verdere ontwikkeling van het FPT en daarmee over de kwaliteit van het tbs-stelsel.
Aan bod komt:

Nederlandse humaan strafrechtelijke traditie, de Tbs en het FPT - Constantijn Kelk
De ontwikkelingen voorafgaande en volgend op het advies van de ‘Commissie Visser’ - Ada Andreas
Eerste verslag van resultaten van het FPT in de praktijk - RDonnalee Heij en Amber Trapman
Professionalisering van reclasseringswerkers en de betekenis voor de begeleiding van Tbs-gestelden - Anneke Menger en Jaap van Vliet
De praktijk van intensivering van het toezicht én de deskundigheidsbevordering van reclasseringswerkers Barbara Keuning en Irma Nibbelink
De toekomst van de risicotaxatie - Eddy Brand c.s.
Aandachtpunten bij de begeleiding in FPT van cliënten/patiënten met een lichte verstandelijke beperking - Hendrien Kaal en Nico Overvest
Levenslang toezicht bij zedenzaken - Jules Mulder
Begeleiding van ‘High Risk Sexual Offenders’, bezien vanuit Canadees perspectief - Jan Looman
Desistance from crime en gezinsrelaties - Bas Vogelvang
"Voorstel voor een drie-partijenovereenkomst bij een toezicht met zorgvoorwaarde Samenwerking Reclassering – GGZ – Justitiabele” - Tineke Stikker en Gerja Bethlehem

Verschenen in
Genre
Gezondheid & Psychologie
Laatste editie
02 juni 2012
Uitgeverij
Uitgeverij SWP B.V.
ISBN
9789088502767
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic