Poolse migranten

0

Dit rapport gaat over de positie van Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen en in de bevolkingsadministratie staan ingeschreven. Er wordt ingegaan op hun positie op de arbeids- en woningmarkt, hun sociaal-culturele positie (o.a. beheersing van het Nederlands, mate van sociale contacten met Polen en autochtonen) en op de gezondheidssituatie. Het rapport is grotendeels gebaseerd op informatie uit een survey onder 600 Poolse respondenten. Bij hen is ook informatie verzameld over hun intenties om voor een langere periode in Nederland te blijven of om op korte termijn terug te keren naar Polen.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie.

Jaco Dagevos is hoofd van de onderzoeksgroep Educatie en Minderheden. Hij verricht onderzoek naar de integratie van migrantengroepen in Nederland.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
156
Laatste editie
15 januari 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705300
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic