Thuis op het platteland

0

Het platteland van Nederland is in verandering. De teruggang van de landbouw en het veranderend ruimtegebruik worden nauwgezet gevolgd in onderzoek en door de media. Maar hoe gaat het eigenlijk met de mensen die wonen en leven op het platteland?
In het rapport Thuis op het platteland staat de leefsituatie van bewoners van het platteland centraal. Hoe ziet de huidige leefsituatie van de plattelandsbevolking eruit? Welke sociale ontwikkelingen heeft de plattelandsbevolking in het afgelopen decennium doorgemaakt? Verschilt de leefsituatie van plattelanders met die van stedelingen in Nederland? Op basis van reeds beschikbare empirische data is in kerncijfers een beeld geschetst van diverse onderwerpen in de hoofdstukken: demografie en ruimtegebruik, economie en welvaart, arbeidsdeelname, onderwijs, gezondheid en zorg, wonen, mobiliteit, voorzieningen, sociale veiligheid, tijd en vrije tijd en tot slot participatie. De ontwikkelingen op de verschillende terreinen worden samengevat in het hoofdstuk leefsituatie-index. De leefsituatie-index is een gecombineerde maat voor welvaart en welzijn van individuen en huishoudens op het platteland.
Thuis op het platteland is vervaardigd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Het is de eerste publicatie in het kader van het onderzoeksprogramma rond de ontwikkeling van een Monitor Sociale Staat van het Platteland.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
396
Laatste editie
24 januari 2006
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037702293
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic