Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

0

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Na een aantal drastische hervormingen in de sociale zekerheid is het ziekteverzuim flink gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, sterk afgenomen. Een verhoging van de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten heeft dat echter (nog) niet opgeleverd. Ook heeft zich het afgelopen decennium een nieuwe Dutch disease geopenbaard: de explosieve groei van de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten). De gewenste inclusieve arbeidsmarkt (een arbeidsmarkt waarin iedereen, ook mensen met beperkingen, duurzaam kunnen deelnemen) is nog niet nabij. Hoe kan dit worden verklaard en wat kunnen we eraan doen?

Naar aanleiding van de eerder verschenen studie Beperkt aan het werk organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een studiemiddag met als titel Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Na een introductie van het rapport door redacteur Gerda Jehoel-Gijsbers lieten de hoogleraren Kees Goudswaard (Universiteit Leiden) en Nicolette van Gestel (UvT en Radboud Universiteit Nijmegen) en lector Rienk Prins (Astri/Progresz) hun licht schijnen over deze problematiek. Zij gaven ieder vanuit een eigen invalshoek (resp. regelgeving, uitvoering en internationale vergelijking) een helder inzicht in de ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en in mogelijkheden tot verbetering. Hun lezingen zijn gebundeld in deze publicatie.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
55
Laatste editie
28 januari 2011
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705461

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic