De sociale staat van Nederland 2011

0

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in deze zesde editie van De sociale staat van Nederland 2011. In dit boek beschrijven we voor belangrijke levensgebieden hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan en welke veranderingen in de kwaliteit van leven zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan. Deze Sociale staat van Nederland (SSN) verschijnt op een moment waarop er in Europa een economische crisis is van ongekende omvang. Deze crisis is in de loop van 2008 ontstaan en het lijkt erop dat de directe gevolgen voor de leefsituatie van de meeste burgers pas nu merkbaar beginnen te worden. Er hangen donkere wolken boven ons land.
De SSN bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: onderwijs, publieke opinie, inkomen en werk, gezondheid, preventie en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, sociale veiligheid, en wonen en woonomgeving. Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven, komen we tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. We besteden ook aandacht aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en preferenties die mensen hebben voor de inrichting van hun leven verschillen immers en zijn gerelateerd aan hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, mate van (in)validiteit, etnische herkomst en financiële positie.
We kijken ook naar mogelijke kwetsbare groepen die minder dan anderen delen in de welvaart en het welzijn van Nederland. Opleidingsniveau blijkt een sterke voorspeller te zijn van (verschillen in) de leefsituatie van mensen. Dat geldt voor zowel de hardere sectoren in de maatschappij (arbeidsmarktpositie, onderwijskansen, gezondheid, woonsituatie) als de belevings- en opiniekant (vertrouwen, tevredenheid, geluk). Toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de verschillende vormen van sociaal, cultureel en financieel kapitaal zijn bepalend voor de kwaliteit van leven. In alle hoofdstukken wordt aangegeven hoe Nederland presteert in vergelijking met de Europese buren.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
351
Laatste editie
16 november 2011
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705584

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic