MInteGRATIE, over nieuwe vormen van migratie en integratie

0

Vlaanderen is een bestemmingsregio van steeds meer migranten.
De toename aan instromers en de diversiteit van de instroom heeft ingrijpende
gevolgen voor de Vlaamse samenleving. We stellen veranderingen
vast op uiteenlopende gebieden: regio van herkomst, modaliteiten van
migratie, scholingsgraad, demografi sch profi el, sociaal, economisch en
cultureel kapitaal, migratiemotieven, inpassing in internationale netwerken,
enzovoort. Deze rijke en toenemende diversiteit beïnvloedt ‘het
samenleven’ in Vlaanderen ten gronde. Ondanks de vanzelfsprekende
verwevenheid tussen de aard van de migratie en de consequenties ervan
voor de ontvangende samenleving, blijft deze link tussen beide zowel op het
academische maar zeker op het beleidsniveau onderbelicht.

De bijdragen gebundeld in deze publicatie bestuderen vanuit telkens een
andere invalshoek welke positieve én negatieve eff ecten deze veranderende
migraties hebben op de sociale cohesie van de samenleving, de arbeidsmarkt,
het onderwijs, huwelijk en familie, de gezondheidszorg, welzijn, het
religieuze landschap, waarden en normen …

MInteGRATIE is de neerslag van het vierde congres van CeMIS, het Centrum
voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen
(www.cemis.ua.ac.be). Het congres werd voorafgegaan door een jaar voorbereidend
werk in refl ectiegroepen, bestaande uit academici, beleidsvertegenwoordigers
en vertegenwoordigers uit het middenveld. MInteGRATIE
biedt een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek over migratie en
integratie, in kritische samenspraak met vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke velden.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
352
Laatste editie
15 januari 2012
Uitgeverij
UPA
ISBN
9789054879497

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 26,95
Bestel het boek bij Blz. vanaf 26,95
bestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic