Genoom bewust

0

Wetenschappers zijn steeds verder in de ontrafeling van het menselijke genoom. Maar is dat alleen maar heilzaam? Natuurlijk is het geweldig als de oorzaak van een ziekte in een gen kan worden opgespoord omdat het een begin kan zijn voor een effectieve behandeling. Maar verandert die wetenschap iets aan het ziek-zijn? Of zijn er slechts problemen bij gekomen? Is het wel een stap vooruit, om je er bewust van te zijn dat je drager bent van een genetische afwijking? De vrijheid van de mens wordt in zekere zin beperkt door de grenzen die het genoom hem stelt. Vormt de ontrafeling van het genoom dan niet eerder een belasting dan een belofte, omdat betrokkenen keuzes moeten maken die raken aan de essentie van het mens-zijn?

De ontwikkelingen in de humane genetica gaan zo snel dat we nauwelijks de kans krijgen ze in perspectief te zetten.

'Genoom bewust. Belasting of belofte?' wil bijdragen aan bewustzijn van deze ontwikkelingen en de mogelijkheid geven hierover een standpunt in te nemen.
De auteurs geven uiteraard niet antwoord op alle vragen. Maar wel worden genoeg feiten en meningen aangedragen om na te kunnen denkenover de recente ontwikkelingen in de humane genetica. Deze worden belicht vanuit verscheidene kanten, van kentheoretische, medische, ethische en filosofische aard.

Deze bundel bevat bijdragen van Tsjalling Wierstra, Guido de Wert, Wybo Dondorp, Carla Sieburgh, Hub Zwart, Ad Geurts van Kessel, Christian Gilissen, Bas Schouwenberg, Maria van den Muijsenberg, Theo Wobbes en een patiënt met een erfelijke afwijking die anoniem wenst te blijven.

'Genoom bewust' verschijnt als aflevering 101.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
25 juni 2013
Uitgeverij
Valkhof Pers
ISBN
9789056253943

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic