De dorpenmonitor

0

In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid, hebben andere dorpen te maken met bevolkingsafname en achteruitgang.
De dorpenmonitor biedt inzicht in recente veranderingen in de leefsituatie van de 5,3 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen behandelen we thema's variërend van onderwijs, arbeid, veiligheid en mobiliteit tot gezondheid, burgerparticipatie en burencontacten.
We gaan op zoek naar verschillen op het platteland en maken onderscheid tussen grote dorpen en kleine dorpen en tussen dorpen bij de stad en afgelegen dorpen. Speciale aandacht gaat uit naar het 'echte' platteland, de kleine afgelegen dorpen. We schetsen hoe de leefsituatie van de bijna twee miljoen bewoners van deze dorpen samenhangt met de aanwezigheid van landschappelijke schoon en met het voorkomen van bevolkingsafname.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
200
Laatste editie
04 mei 2013
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706345

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic