Religie in hedendaags Nederland

0

In deze bundel verkennen achttien onderzoekers uit verschillende vakgebieden het religieuze landschap van het hedendaagse Nederland. In korte essays observeren en interpreteren zij tendensen en verschijnselen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.
In de afgelopen halve eeuw verloor de traditionele kerkgang steeds meer terrein. Tegelijk doken nieuwe vormen van religiositeit op in Nederland. Gelovigen zochten hun heil bij nieuwe bewegingen en alternatieve stromingen en vonden hun eigen weg in een steeds diffuser ogend religieus landschap. Wat betekenden deze ontwikkelingen voor de gelovigen zelf? In welk opzicht veranderden hun religieuze gevoelens en rituele praktijken? Wat waren de gevolgen voor de rol van religie in de politiek en de populaire cultuur? Hoe religieus is Nederland eigenlijk nog?
Dergelijke vragen staan centraal in deze bundel. Gevoed door wetenschappelijk onderzoek, maar toegankelijk en betogend geschreven, gaan de achttien bijdragen in op thema’s als gezag, geweld, etniciteit, kunst, literatuur en muziek. Religie vormt hierbij telkens de rode draad. Duidelijk wordt dat veelgehoorde stellingen over óf de verdwijning óf de terugkeer van religie geen recht doen aan de complexiteit van religieuze en culturele trends zoals die zich de afgelopen decennia in Nederland hebben voltrokken.
Over de auteurs
De auteurs zijn afkomstig uit verschillende wetenschappelijke disciplines, maar allemaal specialist op het gebied van religie en cultuur. Voor het overgrote deel zijn zij verbonden (geweest) aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
146
Laatste editie
01 januari 2010
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023246091
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic