Wereldburger met ketchup

0

Wereldburger met Ketchup
Boek over wereldburgerschap biedt leraren houvast
Scholen weten zich geen raad met verplicht burgerschapsonderwijs
Alle scholen in Nederland zijn sinds 2006 wettelijk verplicht aandacht te besteden aan (wereld)burgerschapsonderwijs. Maar uit recente rapporten van de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad blijkt dat scholen niet goed raad weten met die verplichting. Dit boek biedt leraren in het basis- en middelbaar onderwijs handvatten voor hun lessen over wereldburgerschap.
Scholen verdienen meer ondersteuning bij hun burgerschapsonderwijs, constateerde de Onderwijsraad in augustus in haar adviesrapport 'Verder met burgerschap in het onderwijs'. De raad concludeerde dit naar aanleiding van de signalen van de Onderwijsinspectie. Het ontbreekt scholen volgens de raad onder meer aan kennis over welke aanpak geschikt is voor welke leerlingen.
Lesmateriaal en strategieën
Wereldburger met Ketchup geeft leraren en schooldirecties praktische suggesties. Het boek biedt een wereld aan invalshoeken voor lessen en materialen. Maar ook aan strategieën om wereldburgerschap te verankeren in een school. Leraren met verschillende achtergronden vertellen in het boek hoe zij dat aanpakken. Ook andere deskundigen komen aan het woord over onderwijs en wereldburgerschap.
Globalisering en omgangsvormen
Waarom is onderwijs over (wereld)burgerschap wettelijk verplicht op scholen? Omdat de Nederlandse overheid kinderen omgangsvormen wil bijbrengen die passen in een democratische samenleving. Daarnaast maakt globalisering de wereld steeds ingewikkelder. Culturele, politieke en economische grenzen vervagen. En door migratie wordt de bevolking steeds gevarieerder. Kinderen die deze ontwikkelingen niet leren te begrijpen, lopen het risico zich verloren en bedreigd te voelen. Met als gevolg dat zij zich vijandig opstellen tegen de veranderingen om hen heen, in plaats van de kansen te grijpen die globalisering hen biedt.
Thema's van wereldburgerschap
Wereldburger met Ketchup gaat dus niet over hamburgers. Maar wél over burgers. Of nog preciezer: over wereldburgerschap. De hamburger staat daarbij symbool voor overeenkomsten tussen mensen. Iedereen heeft immers wel eens een hamburger gegeten, in welke variant dan ook. Een gesprek met kinderen over hamburgers raakt dan ook aan thema's als internationale verbondenheid, culturele diversiteit en globalisering. Allemaal onderwerpen die aan bod komen in onderwijs over wereldburgerschap.
Wereldburger met Ketchup is ontwikkeld door NCDO, het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema's door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. NCDO werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.
Verkoopinformatie
Wereldburger met Ketchup is een uitgave van NCDO. De publicatie vloeit voort uit de allereerste editie van de workshopserie 'Van burgerschap naar actief wereldburgerschap'. NCDO organiseerde dit leertraject in 2011 en 2012 op verschillende locaties in Nederland. Zij deed dit speciaal voor leraren in het basis- en voorgezet onderwijs. Een aantal van de deelnemers komt ook aan het woord in dit boek, evenals enkele gastsprekers.
Wereldburger met Ketchup
Uitgever: NCDO
ISBN 978-90-74612-25-8
Aantal pagina's: 132
Adviesprijs: 12,95
Verkrijgbaar via: jvanderzant@ncdo.nl
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
132
Laatste editie
19 december 2012
Uitgeverij
NCDO
ISBN
9789074612258

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic