Visie(s) op onderwijs

0

Het Vlaamse onderwijs zit in het oog van vele stormen. In de steden worden onze scholen overspoeld met anderstalige en kansarme jongeren. Het bedrijfsleven smeekt om meer en beter technisch opgeleide afgestudeerden. De diversiteit van het leerlingenpubliek en de uitdagingen op het vlak van didactische en methodologische vernieuwing vereisen meer en beter geschoolde leerkrachten. Maar zowel het aantal als de kwaliteit van de afgestudeerde leerkrachten vertoont een dalende lijn. De besturen van vele scholen zijn versnipperd en de bestuurders worden hoogbejaard. Het gebouwenpark van onze scholen is grotendeels verouderd en een grootscheepse vernieuwing ervan is onbetaalbaar op korte termijn. Maar desondanks dit alles, wordt ons onderwijs bij de beste van de gehele wereld gerekend. De zeer gezagsvolle PISA-metingen zijn
daar het bewijs van.

Kan ons onderwijs, gelet op de aangehaalde gevaren, deze reputatie hoog blijven houden?

In Visie(s) op onderwijs wordt op verschillende van deze uitdagingen uitgegaan. De auteurs – zowel politici, begaan met onderwijsbeleid, als ‘onderwijs­professionals’ – belichten, telkens vanuit hun inzichten en ervaringen een deelproblematiek in het onderwijs: de groei van het privaat onderwijs op internationaal vlak, de keuzevrijheid in ons onderwijs, de hervorming van het secundair onderwijs, de taalproblematiek in ons onderwijs, de relatie met de arbeidsmarkt, de kwestie van vroege of late studiekeuze.

Met een Woord vooraf van minister van
Onderwijs Pascal Smet

Een goede gids voor het nieuwe onderwijsbeleid in Vlaanderen na de verkiezingen

BOUDEWIJN BOUCKAERT (1947) is emeritus hoogleraar rechten en Law and Economics aan de Ugent. Hij is voorzitter van de denktank Libera! Sinds 2009 is hij lid van het Vlaams Parlement voor LDD. Hij is er ook voorzitter van de commissie Onderwijs.
Auteurs: Boudewijn Bouckaert, Willem Van den Broeck, Vera Celis, Wouter Duyck, Peter De Roover, James Tooley, Diego Vaes, René Vanotterdijk

Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
264
Laatste editie
26 maart 2014
Uitgeverij
Pelckmans
ISBN
9789028957787
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic