Belemmerd aan het werk

0

Nederland stond internationaal lange tijd bekend om het hoge ziekteverzuim en de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten. De laatste decennia werden daarom vele beleidsmaatregelen genomen die probeerden het uitkeringsvolume te beperken en de re-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen te bevorderen. Hoe staat Nederland er nu voor op dit terrein? De belangrijkste trends in het ziekteverzuim, de mate van arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen komen aan de orde. Ook stelt de publicatie een aantal verdiepende vragen: Welke werkgevers zijn bereid mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen? Wat is de werking van financi?le prikkels bij de re-integratie naar werk? Hoe be?nvloedt de gezondheidsbeleving de arbeidsdeelname? Welke factoren zorgen voor een succesvolle arbeidsdeelname van mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn? Biedt de toename van thuis- en telewerken nieuwe kansen om de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen te verhogen?
Deze studie kwam tot stand in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO en UWV Kenniscentrum. De eindredactie was in handen van het SCP.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
275
Laatste editie
21 augustus 2012
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706161

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic