Arbeid en niet-arbeid: naar volwaardige participatie

0

Tal van Belgen op actieve leeftijd, al dan niet werkzoekend, werken niet, althans niet op de reguliere arbeidsmarkt. Wat gebeurt er in die niet-participatie, in die niet-arbeid? In het eerste deel van dit verslag worden de concepten, definities en maatstaven geanalyseerd die in het huidige werkgelegenbeidsdebat worden gehanteerd. Een zware uitdaging voor de toekomst is het betaalbaar houden van de sociale zekerheid. Dat is een noodzaak wegens de vergrijzing van de bevolking en de zware financiële weerslag daarvan op het systeem. Iets lijkt de beleidsvoerders tegen te houden om de fundamentele toekomstige uitdagingen aan te pakken. Het tweede deel van het verslag gaat dieper op die uitdagingen in. Het derde deel staat uitvoerig stil bij een meer sociologische invalshoek van de huidige werkgelegenheidsproblematiek in België, met aandacht voor veranderingen in de tijdbesteding tussen arbeid en andere vormen van menselijke activiteit. Ook de manier waarop het individu arbeid en niet-arbeid ervaart en beleeft, komt aan bod. In het vierde deel tenslotte, formuleert de Commissie een aantal aanbevelingen over de toekomstige ordening van de menselijke activiteiten, zowel in de arbeidsals in de niet-arbeidssfeer. Deze publicatie wil in beeld brengen wat zich in onze samenleving daadwerkelijk afspeelt. Ze schetst de contouren van een nieuw sociaal beleid dat een antwoord inhoudt op de uitdagingen van de volgende eeuwen zestelt de axiomata op van een echte gedragsethiek voor de menselijke activiteiten-
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
08 oktober 1999
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789053509227
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic