Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt

0

Het gesloten asielcentrum is een complexe setting waar migratie, asiel, detentie en terugkeer elkaar ontmoeten. Een context achter gesloten deuren met een actuele thematiek.
Zowel interculturele hulpverlening als psychodiagnostiek bij migranten en vluchtelingen zijn vaak weerkerende onderwerpen. Wat houdt het in om iemand cultuursensitief psychisch te begeleiden? Hoe dienen we bepaalde gedragingen te begrijpen? Welk ziektebeeld zien we? Welke tests kunnen we afnemen? Hoe interpreteren we de testresultaten?
Er rijzen heel wat moeilijkheden bij multiculturele hulpverlening, vooral met de psychosociale begeleiding in een asielcentrum met het oog op terugkeer. Onder meer aan de hand van ervaringen en casussen worden handvatten aangereikt voor interculturele hulpverlening, de psychische begeleiding van vluchtelingen, de complexe verwevenheid van de asielprocedure, met allerlei persoonsgebonden factoren, en interculturele psychodiagnostiek.
Verschenen in
Genre
Gezondheid & Psychologie
Aantal pagina’s
294
Laatste editie
12 juni 2015
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789044132700

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic