Boycot beoordeeld, de

0

De boycot tegen het Zuid-Afrika van de apartheid is een moreel twistpunt geweest. Waren de internationale dwangmaatregelen ethisch te rechtvaardigen als middel om het systeem van rassenscheiding bestrijden? In deze studie vormen de eisen van de theorie van de rechtvaardige oorlog het raamwerk voor de beantwoording van deze vraag.
Sanctiestudeis en vraaggesprekken leveren illustraties die laten zien of aan de argumenten van voor-en tegenstan-ders van de diverse boycotmaatregelen werkelijkheid heeft beantwoord.
Bij de boycotvraag doet zich het zelfde morele dilemma voor als bij de bestraffing van de collaboratie in Nederland tijdens de Tweede wereldoorlog: geeft een plicht-ethiek of een consequentie-ethiek de doorslag? De leer van de rechtvaardige oorlog stelt niet in staat tot een eenduidig oordeel, maar verheldert wel de motieven die tot een keuze in dit dilemma leiden. In deze studie kon niet ondubbelzinnig worden aangetoond dat het toepassen van de boycot tegen Zuid-Afrika de enig juiste morele keuze is geweest.
Robert Jan Bakker is predikant in de Protestantse Gemeente te Amsterdam.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Laatste editie
01 juli 2011
Uitgeverij
Boekencentrum B.V.
ISBN
9789023921738
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic