Brusselse thema's 15: Van Brussel gesproken

0

Bijna tien jaar geleden startte het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije Universiteit Brussel met het project ‘Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in Brussel’. Hierin werd voor de eerste maal getracht op een wetenschappelijke manier een algemeen beeld van de Brusselse taalsituatie op te hangen. Deze studie doet de oefening vijf jaar later nog eens over zodat naast het taalbeeld ook het taalverschuivingsproces zelf beter kan worden geduid.
Het meertalige karakter van de bevolking, het aantal taalgemengde gezinnen en het feit dat steeds meer Brusselaars gebruikmaken van de dienstverlening van beide traditionele taalgemeenschappen, maakt het steeds moeilijker om in Brussel een persoon aan een specifieke taalgemeenschap te linken.
Ook het taallandschap op zich wordt complexer. Frans blijft met voorsprong de lingua franca en de in Brussel geboren jongeren met een ‘allochtone’ achtergrond maken in hun nieuwe gezinnen meer en meer de shift naar het Frans. Tegelijk neemt echter het aantal tweetalige gezinnen en het aantal thuistalen toe. Het aandeel van Brusselaars uit eentalig Nederlandstalige gezinnen daalt licht en steeds meer Brusselaars die van huis uit Nederlands spreken doen dit in combinatie met een andere taal. Desondanks spreken deze personen wel steeds meer Nederlands in de publieke ruimte. Het Engels blijft qua taalgebruik duidelijk op de derde plaats en wordt vooral in de arbeidsomgeving gesproken, al beweren steeds meer Brusselaars deze taal vlotter te beheersen dan het Nederlands. De Brusselaars zelf vinden deze meertalige omgeving een belangrijke meerwaarde, al blijft politieke polarisering steeds om de hoek loeren.
Rudi Janssens is als docent verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel en als senior researcher aan het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum waar hij verantwoordelijk is voor het taalsociologische onderzoeksluik. Momenteel werkt hij vooral rond taalgebruik in meertalige en multiculturele steden, de impact van taalpolitiek, de ontwikkeling van instrumenten voor de analyse van taalverschuivingsprocessen, de relatie taal-onderwijs-economie in vergelijkend perspectief, het onderwijs in een meertalige omgeving, taalidentiteit, het taalgebruik van enkele specifieke groepen in Brussel, de sociale en politieke aspecten van het taalgebruik in de Vlaamse Rand, de verhuisbewegingen tussen Brussel en Vlaanderen, taal en identiteit in Brussel en de Rand en de toepasbaarheid van de Belgische taalregels en -praktijken in Macedonië.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
201
Laatste editie
31 januari 2008
Uitgeverij
VUBPRESS
ISBN
9789054874553
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic