Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

,

0

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op leeftijd, of het verzorgen van een langdurig zieke partner. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. Maar zijn een betaalde baan en mantelzorg wel altijd te combineren? Of beconcurreren beide taken elkaar?
Dit rapport geeft meer inzicht in de relatie tussen betaald werk en mantelzorg. Het laat zien of het percentage werkenden dat naasten helpt de afgelopen jaren is gestegen, zoals de overheid nastreeft. Het laat ook zien of mensen die met mantelzorg beginnen hun arbeidsduur verminderen, en wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid en het ziekteverzuim.
De gegevens komen uit een langlopend onderzoek van het SCP, waarin zo'n 3000-4000 werkenden en niet-werkenden worden gevolgd.

Edith Josten is werkzaam bij de sector Arbeid en publieke voorzieningen van het SCP. Zij houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van arbeid.
Alice de Boer is werkzaam bij de sector Zorg, emancipatie en tijdsbesteding van het SCP. Zij doet onderzoek naar informele hulp en het gebruik van zorg.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
60
Laatste editie
24 maart 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705508
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic