De bevrijding van de Belgische kust

0

Vele historische werken over de slag om de Schelde stellen dat de Geallieerde verliezen te verwaarlozen waren. Maar wie de feiten bestudeert komt tot andere conclusies. In amper een half jaar tijd ging bijna 200.000 ton scheepsruimte verloren. En dat alleen voor het gebied in en rond de Schelde monding. Op de zeekaart zien we dat de aanloop naar de Schelde bezaaid is met de resten van tientallen schepen die dateren uit de laatste twee oorlogsjaren. In dit boek geven we een beeld, maar geen systematische beschrijving, van wat er op de zeebodem te vinden is aan scheepswrakken. Het is ook niet de bedoeling van dit werk om een opsomming van alle details uit de zeeoorlog te geven. Wel wil het een beeld schetsen van een woelige, maar belangrijke periode in onze lokale geschiedenis.
In een eerste deel geven we een idee van de maritieme operaties die nodig waren om zowel het Belgische als het Nederlandse kunstgebied te bevrijden.
Het Schelde gebied en zijn militair belang : Operatie Infatuate; De aanval op Vlissingen en Walcheren; Operatie Calendar.
Ook de cruciale rol van de haven van Antwerpen als draaipunt rond de bevoorrading van het ganse geallieerde leger komt aan bod alsmede de voornaamste scheepstypes, het landingsschip en de Liberty die uitvoerig beschreven worden in het tweede en derde deel.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
96
Laatste editie
12 december 2001
Uitgeverij
Agora/ De Krijger
ISBN
9789058680587
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic