De gelukkige onderneming

,

0

De komst van de kenniseconomie bracht hoopvolle verwachtingen over de kwaliteit van ons werk en het democratische gehalte van onze ondernemingen. Die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Weliswaar verandert er momenteel veel op het vlak van onze arbeidsverhoudingen - denk aan technologische ontwikkelingen, de veranderende rol van de markt, de aanpassingen in het socialezekerheidsstelsel, de toename van zzp'ers - maar die veranderingen zijn lang niet altijd positief.

Vanuit de politiek horen we weinig gezaghebbende ideeën over goede arbeidsverhoudingen, gewenste ondernemingsmodellen of over de positie van de zzp'er. Terwijl goed werk voor iedereen van groot belang is en bovendien cruciaal voor de concurrentiekracht van onze economie. In een maatschappij waarin de logica van de snelle winst en de ondermijning van het publieke ethos in het werk de overhand hebben, is het tijd om de menselijke factor in bedrijf en economie weer centraal te stellen.

DE GELUKKIGE ONDERNEMING bevat bijdragen van onder meer Mei Li Vos, Jelle van der Meer en Hubert Smeets en biedt naast een onmisbare analyse van de belangrijkste trends een hervormingsagenda voor nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland.

Frans Becker is plaatsvervangend directeur van de Wiardi Beckman Stichting.

Menno Hurenkamp is hoofdredacteur van SOCIALISME & DEMOCRATIE.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
229
Laatste editie
31 januari 2014
Uitgeverij
Uitgeverij Van Gennep B.V.
ISBN
9789461642615

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic