De juridische positie van de minderjarige in de praktijk

0

Jeugdrecht staat volop in de belangstelling. Minderjarigen hechten steeds meer belang aan wetten en regels om hun positie in de samenleving te versterken.
En deze reglementering evolueert voortdurend: denkt u maar aan adoptie, voogdij, huwelijk en echtscheiding, jeugdcriminaliteit, het jeugdsanctierecht, het centrum ‘De Grubbe’, de bijstand door een advocaat, jeugdhulp en het OCMW, minderjarige vreemdelingen, sociaal recht, de rechten van leerlingen, de verkeerswetgeving, ...

Daarom willen de Kinderrechtswinkels, die al jaren ijveren voor een verbeterde rechtspositie van minderjarigen, met dit praktische vademecum de concrete toepassing van de rechtsregels m.b.t. minderjarigen aan een ruim publiek verspreiden.

U vindt er ook tal van nuttige adressen en een gedetailleerde alfabetische trefwoordenlijst.

Deze gids vormt de leidraad bij uitstek voor zowel juristen als ouders, scholen, overheid, dienstencentra, opvoeders, kortom: al wie vandaag - beroepsmatig of niet - in contact komt met minderjarigen.

[Deze tweede, volledig bijgewerkte editie is ook verkrijgbaar in een ingebonden versie].
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
336
Laatste editie
17 september 2007
Uitgeverij
Uga
ISBN
9789067688710
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic