De kloof en de uitweg

0


De balans van vijftig jaar ontwikkelingshulp is negatief.
De 20% rijksten van het Noorden bezitten 900 maal zoveel als de 20% armsten van het Zuiden. En die kloof groeit. Nauwelijks 0,39% van het jaarlijkse inkomen van het Noorden volstaat om de honger en armoede uit de wereld te helpen. Maar men krijgt het niet bij elkaar. Zoveel is duidelijk: de traditionele ontwikkelingshulp moet grondig herbekeken worden. Ze kan niet langer een verlengstuk zijn van de officiële buitenlandse politiek en moet ophouden met symptoombestrijding en palliatieve zorgverstrekking.
De auteur laat het niet bij een klacht. Hij schetst een alternatief voor de ontwikkelingslanden op basis van heel concrete voorstellen. Hij werkt ook een strategie uit om te komen tot rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en bekijkt welke rol ontwikkelingssamenwerking daarin kan spelen. Dit boek biedt niet alleen onthutsend cijfermateriaal over de kloof, het wil ook een bijdrage leveren in de discussie over hoe een 'Andere Wereld' er kan uitzien en hoe we dat kunnen bereiken.

'Volgens de auteur van dit boek is er maar één probaat middel:
word of blijf een beweging en steun bewegingen in het Zuiden.
Deze gedachte zal zonder twijfel haar plaats houden
in het nieuwe handvest van 11.11.11'
- Mieke Molemans, voorzitster 11.11.11

'Armoede is de ergste vorm van terreur' - M. Gandhi

Marc Vandepitte (1959) is docent maatschappelijke vorming en publicist. Hij is actief in de andersglobaliseringsbeweging. Hij publiceerde bij EPO NGO's. Missionarissen van de nieuwe kolonisatie? (1994) en De Gok van Fidel. Cuba tussen socialisme en kapitalisme? (1998).

Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
135
Laatste editie
19 februari 2004
Uitgeverij
Uitgeverij Epo
ISBN
9789064453373
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic