De Mensch is tot werken geschapen

0

INITIATIEFNEMER
Dit boek is een initiatief van de Stichting Welzijnszorg 's-Hertogenbosch die in 2006 haar 25-jarig bestaan viert. De stichting ontstond toen de afdeling van het voormalige Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) in 's-Hertogenbosch in 1981 opging in het FNV. De stichting Welzijnszorg 's-Hertogenbosch richt zich op ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de sociale ontwikkeling van de stad en haar bewoners.
DE AUTEUR EN HET BOEK
Frans van Gaal legt zich toe op toegepast creatief denken voor organisaties. Hij is trainer bij School voor de Toekomst/Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch.
In 1989 promoveerde hij als sociaal-historicus op een studie over socialisme en arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1885 - 1925. Lijfspreuk van Frans is: 'Geschiedenis is werkelijkheid die tot de verbeelding spreekt’.. Daarom kiest hij steeds voor een toegankelijke manier van schrijven. Van Gaal heeft een vijftiental boeken gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen als voetbal, cultuur, sociale en politieke bewegingen in Noord-Brabant en Nederland, onderwijsgeschiedenis, bedrijfstraining, oorlog en verzet en natuurlijk: de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch.
Dit boek is een speurtocht naar katholiek sociaal denken en handelen in ‘s-Hertogenbosch in de afgelopen eeuw. Hebben de arbeiders hun eigen katholieke arbeidersorganisatie opgericht? Of zat de geestelijkheid daarachter? In dat krachtveld levert het, zeker in de periode v r de Tweede Wereldoorlog, spannende confrontaties en mooie verhalen op.
Een aantal kleurrijke personen komt scherp in beeld. Manis Krijgsman bijvoorbeeld was vanaf 1919 de eerste katholieke wethouder met een arbeidersachtergrond. 'De mensch is tot werken geschapen’, was zijn devies. Die leus droeg bij aan een turbulente politieke loopbaan. Maar ook Henri Aarts, een jonge Bossche arbeider die in juli 1869 als zoeaaf naar Rome trok om de pauselijke staat te verdedigen, en zijn 'aartskatholieke’ nageslacht komen breeduit aan bod.
De vakbond in de jaren twintig en de 'Muilkorvenwet’, kansarme sigarenmakers en eerzuchtige bewindvoerders, de KVP met haar probleem van de 600 monumenten die modernisering van de binnenstad in de weg staan, de vernietiging van het dempingsbesluit voor de Binnendieze en vele bijzondere en typisch Bossche zaken geven een prachtig inzicht in een eeuw van emancipatie en innerlijke strijd die 'de katholieke mensch' moet leveren bij het opkomen voor zijn sociale belangen.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
267
Laatste editie
28 november 2006
Uitgeverij
Veerhuis
ISBN
9789087300111
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic