De volgende genocide

0

Er zijn veel boeken over de verleden en lopende genociden geschreven. Dit boek tracht een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de volgende genocide en vormt een schreeuw tegen de gebrekkige geweldpreventie in de 21ste eeuw. Het gaat uit van de vaststelling dat er niet alleen grenzen zijn aan de economische groei, maar ook aan de geweldpleging. De belangrijkste uitdaging van deze eeuw is de ontwikkeling van een effectief geweldpreventiebeleid. Dit boek reikt elementen aan voor een denkkader voor geweldpreventie. Het verhoogt de kansen om als proactieve agenten te functioneren in een conflict, eerder dan als reactieve slachtoffers. Aan de hand van drie recente genociden (Bosnië-Herzegovina, Rwanda en Burundi) wordt gekeken naar hoe geweld en justitie met elkaar omgaan en wordt de invloed van de internationale-regionale omgeving op de genociden nagegaan. Ook de rol van het slachtoffer in het genocidair proces wordt onderzocht. Er wordt een overzicht gegeven van (non)interventies met negatieve neveneffecten en de senti-mentale muren, die de preventie van genociden in de weg staan, worden in kaart gebracht. Tenslotte wordt onderzocht hoe normale wellevende mensen zich zouden gedragen in een genocide-omgeving.

Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
428
Laatste editie
23 december 2004
Uitgeverij
Universitaire Pers Leuven
ISBN
9789058674265

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic