De weg naar maatschappelijke ondersteuning

, , ,

0

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als belangrijkste doel mensen te laten participeren in de maatschappij. Degenen die daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij hun gemeente. De Wmo probeert een omslag of 'kanteling' te bewerkstelligen in de denk- en werkwijze bij het bieden van dergelijke ondersteuning. Het accent zou moeten verschuiven naar vraag- en resultaatgericht werken, maatwerk, eigen kracht en verantwoordelijkheid en wederkerigheid. Hoe de gemeenten dit uitvoeren, mogen zij zelf bepalen.
Deze publicatie beschrijft voor tien gemeenten of en hoe zij daadwerkelijk die nieuwe weg naar ondersteuning zijn ingeslagen en in hoeverre zij de adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben overgenomen. Het rapport biedt ook ruimte aan de ervaringen van direct betrokkenen: burgers die een beroep op de gemeente hebben gedaan en de mensen die namens de gemeente met hen in gesprek gaan.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
150
Laatste editie
12 december 2013
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706864

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic