Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 35 (2009)

0

Dit dubbelnummer van de Doopsgezinde Bijdragen is gewijd aan allerlei doopsgezinde jubilea. Zo wordt er aandacht besteed aan het 150-jarig bestaan van het tijdschrift, aan 200 jaar Algemene Doopsgezinde Sociëteit en aan het feit dat 100 jaar geleden voor het eerst in Nederland een vrouw op de kansel stond, en wel in een doopsgezinde gemeente. Daarnaast zijn er artikelen over rijkdom en armoede onder doopsgezinden, en over de invloed ervan op de geloofsgemeenschap. Ook bevat dit jubileumnummer een groot aantal biografische schetsen van illustere doopsgezinden, zowel afkomstig uit de wetenschap als uit disciplines als de politiek, de zakenwereld, kunst en cultuur. Tenslotte treft de lezer artikelen aan over uiteenlopende onderwerpen als bruiloftsgedichten, een achttiende-eeuwse rondreis door Nederland, doopsgezinden in de vroege zeventiende eeuw, dopers in Duitsland en wat dies meer zij. Dit bijzondere jubileumnummer verschijnt in februari 2011 bij de opening van een tentoonstelling rond bekende negentiende-eeuwse doopsgezinden.
Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Inleiding. Over ketters en kerkvolk, notabelen en nieuwe rijken, socialisten en liberalen, vrijzinnigen en orthodoxen, heterodoxen en homoseksuelen, lesbos en ander ongeregeld Artikelen: JAMES URRY, De beleving van rijkdom en armoede door Nederlandse en Russische doopsgezinden PETER KRIEDTE, Bescheidenheid, zakelijke soberheid en vroeg-industrieel kapitalisme. Geloof en handel in de Krefeldse doopsgezinde gemeente (1600 tot ca. 1830) JAMES W. LOWRY, 350 jaar lang gezag en zeggingskracht. De receptiegeschiedenis van Van Braghts Martelaers spiegel bij de Amish ANNA VOOLSTRA, 150 jaar Doopsgezinde Bijdragen. Over de vraag waar de Bijdragen aan willen bijdragen Biografische artikelen: DAAN DE CLERCQ, Jan Kops (1765-1849) PIET VISSER, Matthijs Siegenbeek (1774-1854) ANNA VOOLSTRA, Maria Aletta Hulshoff (1781-1846) BONNY RADEMAKER-HELFFERICH, Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) ANNA VOOLSTRA, Pieter Huidekoper (1798-1852) YME KUIPER, Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) ANNA VOOLSTRA, Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889) PIET VISSER, Frederik Muller (1817-1881) PIET VISSER, Anthony Winkler Prins (1817-1908) PIET VISSER, Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer (1819-1893) ANNA VOOLSTRA, Eduard Douwes Dekker (1820-1887) PIET VISSER, Christiaan Sepp (1820-1890) PIET VISSER, Klaas Ris (1821-1902) LEO ADRIAENSSEN, Cornelis Hartsen (1823-1895) PIET VISSER, Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) & Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) BONNY RADEMAKER-HELFFERICH, Jacobus Craandijk (1834-1912) BONNY RADEMAKER-HELFFERICH, Lawrence Alma-Tadema, Sir (1836-1912) DAAN DE CLERCQ, Pieter van Eeghen (1844-1907) DAAN DE CLERCQ, Frederik Johannes [Frits] Lugt (1884-1970) Artikelen: WILLEM STUVE, Een Leidse lacune. Schets van de geschiedenis van de Oud-Vlaamse gemeenten van Leiden WILLEM STUVE, Een roepende in de woestijn. Louwerens Willems (1589-1636), voorvechter van de Oude Vlamingen WIEBE BERGSMA/PEIT VISSER, De sociniaanse problemen van de collegiantische boekverkoper Simon Pietersz Boncq NINA GEERDINK, U vraagt, wij draaien? De huwelijksgedichten van Katharina Lescailje (1649-1711) voor rijke doopsgezinden MICHAEL CLEMENS, Hoe een doopsgezind vermaner een laatste rustplaats vond op een gereformeerd kerkhof. Pieter Alberts Swart, belangrijk lid van de achttiende-eeuwse doopsgezinde gemeente van Neustadtgödens in Oost-Friesland YME KUIPER, Van patriot tot notabele. De reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer van 1792 JORIS ODDENS, Menistenstreken in het strijdperk. Het eerste parlement van Nederland en de mythe van de moderate middenpartij BERNHARD KRUITHOF, Uit de dagboeken van de doopsgezinde predikant Jakob Huizinga (1809-1894) over geloof, hoop en liefde ANNIE REKKER-VAN DER WERFF, De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland FROUKJE PITSTRA, 'Daar ik altijd meer algemeen vrijzinnig georiënteerd was gebleven, dan speciaal Doopsgezind'. De vorming van het eigenzinnige vermanerschap van Anne Zernike (1887-1972)
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
300
Laatste editie
29 april 2010
Uitgeverij
Uitgeverij Verloren b.v.
ISBN
9789087041489
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic