Familie en levenskansen in het verleden

, ,

0

Deze bundel presenteert de resultaten van nieuw historisch onderzoek naar de invloed van familie op de levenskansen van individuen. Centraal staat de interactie tussen historische actoren en de demografische en socio-economische kenmerken van de families en huishoudens waarvan zij deel uitmaakten. De auteurs schenken hierbij telkens voldoende aandacht aan de bredere historische context.

Ook in het verleden speelde de gezins- en familiale context een sleutelrol in het dagelijkse leven. Naast opleidingsniveau, beroep en sociale status van beide ouders bepaalden de omvang en de samenstelling van de familie en het gezin in belangrijke mate de levenskansen van de kinderen. Enerzijds konden ouders van grote gezinnen minder geld en aandacht besteden aan elk kind apart, anderzijds konden kinderen uit zulke gezinnen in de loop van hun leven meer en vaker een beroep doen op broers, zussen, neven en nichten.

Dit boek biedt een antwoord op de vraag hoe de gezins- en familiale context zich in het verleden vertaalde in de opleiding, migratietrajecten, partnerkeuze en huwelijkskansen, vruchtbaarheid, gezondheid- en sterfterisico's en carrièrekansen van kinderen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
240
Laatste editie
15 februari 2016
Uitgeverij
Uitgeverij Acco C.V.
ISBN
9789462922587

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic