Financiele toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941

0

Rond 1930 kon voor het eerst in de geschiedenis vrijwel de gehele Nederlandse bevolking van de meest basale medische zorg gebruikmaken. Dit werd mogelijk gemaakt door een financieringsstelsel dat on- en minvermogenden via drie collectieve organisatievormen toegang tot gezondheidszorg verleende. De medische armenzorg, de vrijwillige ziekenfondsverzekering en de vereniging voor ziekenhuisverpleging namen ieder specifieke verstrekkingen aan bepaalde doelgroepen voor hun rekening. Het 'systeem 1930' had wortels in de negentiende eeuw, maar is voornamelijk gedurende de eerste decennia van deze eeuw tot stand gekomen. In dit boek wordt het ontstaan van dit systeem beschreven en in verband gebracht met de sociaal-economische omstandigheden, de algemeen gevoerde sociale politiek en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Aangezien het systeem in de eerste plaats op lokaal niveau was georganiseerd, gebeurt dit zowel op nationaal niveau als in een drietal lokale studies. De kracht van het boek is gelegen in de integrale benadering van het onderwerp. Het levert niet alleen een bijdrage aan de sociale en medische geschiedenis, maar is tevens van belang voor iedereen die in het moderne financieringssysteem is geïnteresseerd.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Laatste editie
01 juli 1993
Uitgeverij
Amsterdam University Press B.V.
ISBN
9789068610789
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic