Franciscus van Assisi

0

"Dit boek biedt een benadering van Franciscus welke v??r alles recht tracht te doen aan zijn eigen geschriften. Door een nauwkeurige lezing daarvan wordt een vaak verrassende toegang gevonden tot wat deze mysticus ter harte ging: de omgang met God die zich te kennen geeft in Jezus Christus en in diens minste broeders en zusters.
Aangetoond wordt, dat Franciscus, delend in opvattingen over schrijverschap die in zijn tijd golden, menige tekst van zijn hand weloverwogen gestructureerd heeft: in het bijzonder wanneer hij iets van zijn besef van God aan de goede verstaander wilde doorgeven. Zijn berichten over het visioen dat hem op de berg La Verna ten deel gevallen was, zijn in dit opzicht veelzeggend. Bovendien wordt aandacht gegeven aan bijbelse en liturgische bronnen van zijn geschriften en aan de betekenis van zijn spiritualiteit voor onze tijd. Hier en daar komen ook teksten van Clara ter sprake. Zij bevestigen de indruk, dat het een wonder mag heten dat het stadje Assisi in ??n periode twee personen van zulk een geestelijk gehalte voortgebracht heeft.
Edith van den Goorbergh, claris, is lid van de communiteit der Clarissen te Megen (N.-B.). Zij is medewerkster van het Franciscaans Studiecentrum te Utrecht.
Theo Zweerman, franciscaan, is eveneens medewerker van dat studiecentrum. Naast filosofie heeft hij franciscaanse spiritualiteit en theologie gedoceerd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
Beiden publiceerden artikelen over Franciscus en Clara. Samen publiceerden zij: Clara van Assisi. Licht vanuit de Verborgenheid. Over haar brieven aan Agnes van Praag. Assen, 1994.
Uit de inhoud
INLEIDING 1
DEEL I: FRANCISCUS? BIJBELSE SPIRITUALITEIT IN ZIJN GESCHRIFTEN
1. EEN ONTMOETING VOOR HET LEVEN
2. FRANCISCUS? ?BERGREDE?: DE COLLECTIE VERMANINGEN
3. HOOGACHTEND IN DRAGEN, DANKEN EN DIENEN
4. LEERDICHT OVER LEVENSKUNST: DE LOFZANG OP DE DEUGDEN
5. WAGEN EN WONEN
DEEL II: FRANCISCUS? BESEF VAN HET MYSTERIE VAN GOD. EEN DIEPTEPEILING VAN ZIJN BERICHTEN OVER HET VISIOEN OP DE BERG LA VERNA
6. WAS VERZEGELD: HET VISIOEN VAN DE GEKRUISIGDE
7. SCHROOM VOOR DE NIEUWE MENS: VERMANING 27
8. HET VISIOEN OP DE BERG LA VERNA: DE NIEUWE MENS "
Verschenen in
Genre
Reizen & Talen
Aantal pagina’s
487
Laatste editie
07 oktober 2008
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023244615

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic