Fundamenten van de psychologie

0

Deze geactualiseerde versie (2014) van het zeer populaire en het in Nederland en Vlaanderen veel gebruikte handboek psychologie behandelt in 11 hoofdstukken de wetenschappelijke psychologie. Achtereenvolgens komen aan bod: - de hersenen en menselijke functies zoals waarnemen, leren (conditioneren en sociaal leren), het geheugen en motivatie - de intelligentie en de persoonlijkheid - de psychopathologie, de psychotherapie en de sociale psychologie Omdat de fundamenten van de psychologie onderwerp zijn van dit boek, passeert een selectie van klassieke theorieën en onderzoekingen de revue. (Freud, James, Watson, Skinner, Gibson, Pavlov, Thorndike, Seligman, Ebbinghaus, Miller, Atkinson, Bartlett, Loftus, Maslow, Locke, Kinsey, McClelland, Bandura, Binet, Wechsler, Gardner, Coleman, Allport, Cattell, Eysenck, Rogers, Mischel, Beck, Wolpe, Adorno, Asch, Milgram, Sternberg, Heider, Flynn). Daarnaast wordt een aantal belangrijke recente ontwikkelingen in de psychologie behandeld bijvoorbeeld: hersenplasticiteit, spiegelneuronen, reconstructie van verdrongen herinneringen, zwaarlijvigheid, homo- en biseksualiteit, de waan van het IQ, de sociaal-cognitieve benadering van de persoonlijkheid, kritiek op de DSM, de invloed van de media op ons beeld van de psychiatrie, de doeltreffendheid van geneesmiddelen en psychotherapieën. Dit boek biedt een handzame inleiding tot de psychologie en stelt de student en andere geïnteresseerden in staat om in dit brede vakgebied de biologische, cognitieve en sociaal-culturele invalshoek te onderscheiden en nieuwe ontwikkelingen kritisch te volgen. Er wordt informatie aangeboden die onmisbaar is voor een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de psychologie. Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor de verschillende beroepsdomeinen waar hogescholen hun toekomstige bachelors en masters voor opleiden. Voor bijvoorbeeld psychologische assistenten, maatschappelijk werkers, coaches, sociaal-pedagogische hulpverleners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, personeelswerkers, sociaal-juridische dienstverleners, journalisten en onderwijskrachten is deze uitgave een goeie keuze. Het boek onderscheidt zich van andere inleidingen (bijna altijd bewerkingen van eerder verschenen Amerikaans handboeken) door de veelvuldige opname van onderzoek uit Nederland en België, waar de psychologie in het algemeen een goed niveau heeft en zich kan meten met internationaal en Amerikaans onderzoek. DIDACTISCH De auteur en zijn adviseurs hebben zich samen met de uitgever ingespannen om de opbouw en vormgeving van dit boek didactisch te optimaliseren. De opmaak is aantrekkelijk en functioneel en het boek bevat, naast interessante gevalstudies, talloze bruikbare schema's en illustraties. Het boek is helder en leesbaar geschreven, zonder afbreuk te doen aan een adequate inhoudelijke weergave. Behalve de gebruikelijke samenvatting treft de lezer na elk hoofdstuk een lijst aan met kernbegrippen en een aantal uitdagende suggesties voor internetactiviteiten. Dit boek doet 'zin' krijgen om psychologie te studeren.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
414
Laatste editie
17 september 2014
Uitgeverij
Academia Press
ISBN
9789038223315 , 9789089319258

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 40,00
Bestel het boek bij Blz. vanaf 40,00
bestellen
bestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic