Geven in Nederland 2015

0

Filantropie, het vrijwillig ter beschikking stellen van geld en goederen aan doelen van het algemeen nut, staat maatschappelijk sterk in de belangstelling. Sinds 1993 wordt door de Vrije Universiteit te Amsterdam wetenschappelijk studie gemaakt van filantropie.

In slechts twee landen ter wereld wordt de omvang van deze filantropische geldstroom macroeconomisch in kaart gebracht. Jaarlijks verschijnt in de Verenigde Staten sinds 1955 'Giving USA', uitgevoerd door de Lilly Family School of Philanthropy van Indiana University/University of Indianapolis (IUPUI). Nederland is het enige West-Europese land dat ook een dergelijk onderzoek kent. In 1993 is de Vrije Universiteit begonnen met de voorbereidingen voor het uitbrengen van Geven in Nederland dat elke twee jaar verschijnt. De eerste editie verscheen in 1997.

In deze tiende uitgave van Geven in Nederland worden de verschillende soorten bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen in kaar t gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Nederlanders beperken zich niet tot het geven van geld, zij verrichten ook vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. In dit boek wordt daarom ook de stand op dat terrein geschetst.

Geven in Nederland geeft antwoord op de volgende vragen. Vanuit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maatschappelijke doelen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse burgers, bedrijven, fondsen en kansspelen? Welke doelen ontvangen hoeveel steun en op welke manieren? Hoe zijn de hoogte en de wijze van bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? In een 'special' komt de Geefwet en de multiplier voor giften aan culturele instellingen aan bod.

Het onderzoek 'Geven in Nederland 2015' is gefinancierd door de Nederlandse overheid via het ministerie van Veiligheid en Justitie, met cofinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek geeft de overheid inzicht in de omvang, de bronnen en de bestemming van vrijwillige bijdragen. Het boek verschaft al diegenen die werkzaam zijn in en/of (wetenschappelijke) interesse hebben in de filantropie de basiskennis over deze sector. Maar ook besturen, staf en directies van instellingen voor cultuur, onderwijs, zorg en welzijn zullen in dit boek informatie vinden als zij zich op fondsenwerving (gaan) richten.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
23 april 2015
Uitgeverij
Reed Business
ISBN
9789035248182
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic