Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curacaose multi-probleem gezinnen

0

Zogeheten multi-probleem gezinnen en gezinsinterventies in deze gezinnen staan in Nederland de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling van de media en politiek vanwege gezinsdrama's en tekortschietende hulpverlening. Tegen deze achtergrond buigen onder andere wetenschappers, beleidsmakers en hulpverleners zich over de vraag hoe gezinsinterventies meer succesvol zouden kunnen zijn. In dit boek wordt het fenomeen multi-probleem gezinnen vanuit vijf verschillende perspectieven belicht, want welke gezinnen zijn nu eigenlijk 'multi-probleem' gezinnen en met welke problemen hebben zij te maken? Het ontrafelen van het fenomeen multi-probleem gezin en kennis van hulpverleningsrelaties zijn van belang alvorens inzicht te geven in de vraag hoe gezinsinterventies in deze gezinnen verbeterd kunnen worden.
Een etnografisch onderzoek naar dertig alleenstaande moedergezinnen van Nederlandse en Nederlands Curaçaose afkomst die met meervoudige problemen kampen, maakt inzichtelijk hoe zij aankijken tegen hun problemen en de hulp die aan hen wordt verleend. Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan een duidelijker beeld van 'multi-probleem' gezinnen en gezinsinterventies om zodoende handvatten te kunnen aanreiken om gezinsinterventies bij te stellen waardoor ze in de toekomst meer effect hebben.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
167
Laatste editie
04 februari 2014
Uitgeverij
Boom Lemma uitgevers
ISBN
9789462363663
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic