Globalisering van het onderwijs in contexten

0

Globalisering wordt meestal gelinkt aan economie, klimaat, armoedebestrijding en dergelijke. Of en in welke mate de globalisering het onderwijs raakt, is veel minder duidelijk en de literatuur daarover is dan ook zeer divers. Men ziet wel allerlei tendensen, maar het overzicht is daarbij vaak zoek. In dit boek wordt getracht de globaliserende tendensen voor het onderwijs op een meer systematische wijze in kaart te brengen. Dat gebeurt door ze te ordenen in vier lagen van globalisering. De eerste laag richt zich op de wereld als beïnvloedende factor. Dit is de globaliseringsimpact op het onderwijs in de strikte betekenis van globalisering van het onderwijs. De tweede laag bekijkt de invloeden op het niveau van wat vaak beschavingen worden genoemd, zoals, de westerse, de Arabisch-islamitische, de Chinese, de Indiase. De derde laag is de transnationale, waarbij in dit boek uitvoerig ingegaan wordt op de impact van de Europese Unie op het onderwijs van de afzonderlijke staten. Op de vierde plaats komt de dichtst bij zijnde laag, de natiestaat aan bod. Het gaat er dan om hoe een natiestaat reageert op de internationaliserende invloeden van de geschetste lagen.Naast een beschrijving van deze vier lagen komen nog drie thematische hoofdstukken aan bod in verband met globalisering en internationalisering. Vorming tot wereldburgerschap, ook wel mondiale vorming geheten, is er een van. Verder wordt ook ingegaan op het opvangen en onderwijzen van allochtonen in een onderwijssysteem, vooral toegespitst op de casus Vlaanderen. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van onderwijs. Ook hier gelden België en Vlaanderen als illustratie.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
250
Laatste editie
01 maart 2008
Uitgeverij
Uitgeverij Acco C.V.
ISBN
9789033468056
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic