Goesting in democratie

0

Ingaan tegen het onverdraagzaam politiek project van het Vlaams Belang is vanuit democratisch oogpunt een evidente opdracht.

We stellen echter vast dat zowat alle strategieën die ingezet zijn tegen het Belang vruchteloos of ronduit contraproductief lijken. Bovendien is de culturele en politieke afstand tussen de democratische en de Belangaanhang intussen uitgegroeid tot een gigantische kloof.
Goesting in democratie stelt dat de eerste opdracht niet is het VB af te blokken, maar de samenleving in al haar diversiteit te versterken. Er is bijgevolg nood aan een alternatief dat verwijten inruilt voor argumenten en verzet voor een positief en mobiliserend project. De lokale context van steden en gemeenten vormt een uitgelezen omgeving om zo'n constructieve aanpak te realiseren.
Goesting in democratie zet in met een uitgebreide analyse van de Belangkiezer. Al te vaak wordt aan die kiezers weinig of geen aandacht geschonken. Nochtans maken ze al geruime tijd en vrij massaal actief deel uit van het publieke leven. Wetenschappelijk onderzoek levert een erg gedifferentieerd beeld op. Die nuancering wordt volgehouden in de volgende hoofdstukken, waar zowel de aanpak van extreemrechts als de opbouw van een dynamische democratie omschreven worden. De auteurs benaderen de vraagstelling op een gelaagde manier en plaatsen hun voorstellen altijd binnen de lokale dynamiek. Het pleidooi voor een sterk lokaal bestuur dat verzuring countert wordt elders genuanceerd door de vaststelling dat er geen recht evenredig verband is tussen goed bestuur en democratisering, al kan het ene niet zonder het andere. In een apart hoofdstuk pleiten enkele burgemeesters onder meer voor burgerparticipatie. Een pleidooi dat in een ander hoofdstuk bevestigd wordt, maar dan wel vanuit de autonomie van een sterk en inhoudelijk helder middenveld. En hoe cultuur bouwstenen voor de democratie aanlevert, wordt uiteengezet in een andere bijdrage. Ten slotte wordt ook ingegaan op de politieke rol van de kunst - alweer in een lokale context.
Goesting in democratie brengt geen antiverhaal of de zoveelste korzelige analyse van het Belang. Het overstijgt de klassieke patstelling door insteken aan te reiken die impact en effect genereren op verzuring en onbehagen.

Deze uitgave verschijnt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2006. Maar omwille van het positieve perspectief en het overtuigend karakter van de gehanteerde strategie, krijgt dit boek meteen een lange houdbaarheidsdatum. Je kan er immers - met goesting - de volledige gemeentelijke legislatuur mee aan de slag.

Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
25 september 2006
Uitgeverij
Uitgeverij Epo
ISBN
9789064454356
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic