Hart van de verzorgingsstad

0

Het club- en buurthuiswerk heeft in de vorige eeuw een niet geringe rol gespeeld bij de opvang, de begeleiding en bij de ontspanning van jeugd en gezin in diverse wijken en buurten van de wereldhavenstad.

De Katholieke Stichting voor Jeugd en Gezin (KSGJ) was destijds in Rotterdam de grootste en een invloedrijke instelling voor gezins- en jeugdwerk waar sociaal-cultureel werkers, buurtopbouwwerkers, maatschappelijk werkers, crêche- en peuterzaalwerkers in en rond de clubhuizen met de bewoners in de weer waren. De KSGJ heeft in de loop van de jaren bijgedragen aan de uitvoering, ontwikkeling en professionalisering van het welzijnswerk.

Tot het midden van de jaren tachtig, toen alle Rotterdamse club- en buurthuizen onder dwang van de landelijke en vooral gemeentelijke welzijnspolitiek en bezuinigingen moesten fuseren en ten slotte opgingen in de deelgemeenten. Reorganisatie volgde op reorganisatie, met alle gevolgen voor het uitvoerend werk.

De lotgevallen van de KSGJ wijken niet in belangrijke mate af van wat andere gezins- en jeugdwerkinstellingen doormaakten. Dit boek zet tegen de maatschappelijke achtergrond (verzuiling, ontzuiling, ontkerkelijking en de verzorgingsstaat) en vooral de sociale ontwikkeling van Rotterdam (de expanderende moderne maar onbehaaglijk wordende haven- en leefstad) de betekenis van het club- en buurthuiswerk in Rotterdam historisch uiteen.

Veel problemen en ontwikkelingen waar professionals op het terrein van zorg en welzijn nu in Rotterdam tegen aanlopen hebben hun wortels in het verleden. Wie zinvol wil meedenken en meepraten over het hedendaagse welzijn en het welzijnsbeleid kan niet zonder kennis en inzicht in het (recente) verleden.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
167
Laatste editie
01 november 2011
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789044127621

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 19,90
Bestel het boek bij Blz. vanaf 19,90
bestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic