"Het getij is verlopen, men verzet de bakens"

0

"Uitgave in de Drentse Historische Reeks, deel 14
Tussen 1917 en 1921 werd stapsgewijs het algemeen kiesrecht ingevoerd. Dit betekende een uitbreiding van het electoraat met 140 procent: waar eerst 60 procent van de mannelijke bevolking de landelijke, provinciale en gemeentelijke volksvertegenwoordigers kozen, werden dat álle volwassenen. Deze grote stap voorwaarts in de democratisering van Nederland had ook gevolgen voor wie er gekozen werden: tot dan toe onmachtige groepen konden hun vertegenwoordigers kiezen. Wat betekende dat voor de politieke cultuur in de gemeenteraden?
De gemeenteraden van Assen, Hoogeveen en Odoorn worden in dit boek over de periode 1910-1925 onder de loep genomen. Wie waren de raadsleden, wie vertegenwoordigden zij, welke onderwerpen agendeerden zij en hoe gingen zij met elkaar om in de raadszaal? Hoe reageerden zij op de naderende veranderingen in het kiesrecht en de komst van nieuwe raadsleden? De rol van de burgemeesters, als voorzitter van de raad, wordt eveneens tegen het licht gehouden. Wat waren hun achtergronden, waarin lag hun macht en hoe wendden zij deze aan?
Met een compacte beschrijving van het tijdsgewricht waarin de raadsleden zich bevonden, biedt dit boek een even verrassende als herkenbare blik op de veranderingen van de politieke cultuur op Drents gemeentelijk niveau.
"
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
152
Laatste editie
16 januari 2009
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023244103
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic