Het persoonsgebonden budget in de AWBZ Monitor 2012

, ,

0

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen zelf een zorgverlener kunnen regelen en betalen. Sinds de invoering nam het beroep op deze voorziening in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten sterk toe. In 2011 zijn enkele maatregelen getroffen die beoogden om deze trend te keren. Dit rapport brengt de ontwikkelingen in het gebruik en de uitgaven van het persoonsgebonden budget in de AWBZ in kaart. Ook wordt nagegaan of de beoogde omslag in 2012 daadwerkelijk tot stand is gekomen, en of deze in lijn ligt met de verwachtingen die vooraf werden uitgesproken.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
100
Laatste editie
16 november 2013
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706574
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic