In gesprek met Lucifer

0

IN GESPREK MET LUCIFER
GRAAICULTUUR, MACHTSMISBRUIK, MANIPULATIE EN MASSAMOORD
KENMERKEN VAN AGRESSIEF NARCISME
De recente financiële crisis is veroorzaakt door eigenbelang en individualisme,
en treft miljoenen mensen die beperkt worden in mogelijkheden en
ontwikkeling. Eigenbelang - én een zwak vermogen zich in te leven in de
ander - speelt eveneens een belangrijke rol bij massamoord (genocide) en
georganiseerde misdaad (ma a). Ook problemen op de werkvloer en zaken
als het bewust verkeerd medisch beoordelen van patiënten uit financieel
oogpunt, komen veelal voort uit bovengenoemde factoren.
De menselijke hersenen hebben de potentie om zich zowel intellectueel
zelfstandig als empathisch (inlevend in de ander) optimaal te ontwikkelen.
Als deze beide processen niet goed verlopen, bestaat de kans op stoornissen
- zoals agressief narcisme - die ernstige intermenselijke problemen
tot gevolg kunnen hebben, wat blijkt uit zowel de geschiedenis als in onze
huidige maatschappij. Het is van groot belang om meer te weten van
agressief narcisme, de kenmerken ervan en de veelal vaststaande gedragspatronen.
Hierdoor kunnen we intermenselijke processen in het verleden
beter begrijpen en vooral er in de toekomst alert op zijn
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
29 september 2012
Uitgeverij
Matser-Kanters, M.
ISBN
9789081011204

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic