Informele hulp: wie doet er wat?

, , ,

0

In de zorg staat de hulp van het eigen netwerk op dit moment volop in de belangstelling. Wat kunnen mensen voor elkaar doen wanneer iemand vanwege gezondheidsproblemen hulp nodig heeft? En wat doen zij al?
In deze publicatie beschrijven we wie er informele hulp geven. Het betreft zowel mantelzorgers, mensen die helpen vanwege hun onderlinge band, als vrijwilligers in de zorg of ondersteuning. Wat zijn hun ervaringen met het geven van hulp? Aan wie geven zij hulp, waarom doen ze dat, met wie delen zij die hulp en krijgen zij hierbij ondersteuning? En in hoeverre zijn mensen die geen informele hulp geven bereid en in staat om anderen te helpen? Op basis van een enquête onder 7000 Nederlanders beantwoorden we deze vragen.
Dit onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een vervolg op twee publicaties: Informele zorg in Nederland; een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg (juni 2013), en: Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp, dat is gebaseerd op de uitkomsten van groepsgesprekken (september 2014).
Mirjam de Klerk is werkzaam bij de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding (ZET) van het SCP. Zij doet onderzoek naar informele hulp, de Wmo, het zorggebruik en de participatie van mensen met beperkingen. Alice de Boer (ZET), doet onder meer onderzoek op het terrein van de informele hulp en de ouderenzorg. Sjoerd Kooiker (ZET), houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor gezondheid en zorg. Inger Plaisier (ZET) doet onderzoek naar ontwikkelingen in thuiszorg, ouderenmishandeling en psychische gezondheid. Peggy Schyns is werkzaam bij de sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving en doet onder meer onderzoek naar duurzaamheid, burgerparticipatie, subjectief welbevinden en politiek cynisme.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
260
Laatste editie
21 december 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037707694
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic