IQ met beperkingen

, ,

0

De vraag naar zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG-zorg) is de afgelopen jaren flink gegroeid. In eerdere rapportages heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau het aantal verstandelijk gehandicapten dat zorg vraagt nader in kaart gebracht. Mede op verzoek van het ministerie van VWS worden de analyses in dit rapport uitgebreid met gegevens over het IQ van verstandelijk gehandicapten met een zorgindicatie. De vraag naar VG-zorg binnen de AWBZ is tussen 1998 en 2009 met gemiddeld 7% per jaar gegroeid. Het aantal ernstig verstandelijk gehandicapten is in deze periode nagenoeg constant gebleven. De groep licht verstandelijk gehandicapten met een zorgvraag groeide in aantal het meest, op enige afstand gevolgd door zwakbegaafden. Deze laatste groep groeide relatief gezien het sterkst. Onder beide groepen is de groei recent iets afgezwakt en groeit de vraag onder jongeren (t/m 22 jaar) meer dan onder ouderen. Eerdere conclusies dat vooral de jongeren de groei hebben bepaald zijn hiermee aangescherpt: de groei in de vraag naar VG-zorg is vooral veroorzaakt door de jonge zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
72
Laatste editie
08 maart 2012
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706024
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic