Jaarrapport integratie 2009

,

0

Het 'Jaarrapport integratie 2009' staat in het teken van ontwikkelingen in de positie van niet-westerse migranten en hun kinderen. Voor een groot aantal integratie-indicatoren wil het Jaarrapport antwoord geven op de vraag in hoeverre leden van niet-westerse groepen hun achterstand op autochtone Nederlanders aan het inlopen zijn of dat het met de integratie juist de verkeerde kant opgaat. Er is onder meer aandacht voor trends in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Bevolkingsgegevens laten zien hoe groot de niet-westerse groepen inmiddels zijn en in welk tempo de aantallen in de voorbije decennia zijn toegenomen. Het Jaarrapport geeft verder een beeld van de ontwikkelingen in de ruimtelijke segregatie, de criminaliteit, het interetnisch contact, het religieus gedrag en de beheersing en het gebruik van de Nederlandse taal.
Het 'Jaarrapport integratie 2009' is door het Sociaal en Cultureel Planbureau opgesteld op verzoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Naast SCP-auteurs hebben auteurs van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Regioplan Beleidsonderzoek en de Universiteit Utrecht aan het Jaarrapport bijgedragen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
330
Laatste editie
22 december 2009
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037704464

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic