Jeugdwerk met een watermerk

0

'Ik draag Gods watermerk', staat er op polsbandjes voor jongeren om hen te herinneren aan hun doop. De verkoop was een initiatief van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, die al honderd jaar actief is voor 'jongelingen, knapen en meisjes' in de Nederlandse Hervormde Kerk.
De HGJB was en is niet de enige organisatie op de markt voor christe lijk jeugdwerk. De hervormd gereformeerden concurreerden met andere hervormden en met neo calvinisten, later met reformatorische en evangelische geest verwanten. Bovendien was er de Hervormde Jeugdraad, de voor loper van de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit boek wordt beschreven hoe de stoere vaandels en strijdbare speldjes van de vroegere bondsjeugd plaats konden maken voor vrijmoedige armbandjes van christelijke jongeren. Tegelijkertijd biedt dit boeiende boek inzicht in anderhalve eeuw protestants leven in Nederland, toegespitst op het streven naar ontspanning, vorming, catechese, evangelisatie, zending en diaconaat.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
200
Laatste editie
16 november 2012
Uitgeverij
Boekencentrum
ISBN
9789023926276
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic