Koningen van de wereld

0

Honderd jaar na zijn dood blijft Leopold II een controversiële fi guur. Dit boek bestudeert zijn persoonlijkheid vanuit een ongewone invalshoek, namelijk die van de geografie en de Belgische expansie.
De tweede helft van de 19de eeuw is het tijdperk van grote ontdekkingen. Achter die avontuurlijke ondernemingen schuilen complexe economische belangen en drijfveren. Zoals in de rest van Europa ontstaan in België geografi sche verenigingen die van de aardrijkskunde een imperiale wetenschap maken. Aan de hand van uniek bronnenmateriaal beschrijft dit werk hoe de ¿aardrijkskundige beweging¿ in de greep komt van het koloniale thema en een propaganda-instrument wordt voor de onderneming van Leopold II in Afrika.
Zo ontstaat een totaal nieuw beeld van de jonge Leopold. Zijn koloniale doctrine wordt volledig ontrafeld. Men volgt Leopold tijdens expansionistische toespraken in de Senaat en op reis door Egypte en het Verre Oosten. Via een analyse van Leopolds studeerwerk en van zijn indrukwekkend geografi sch documentatienetwerk komen nieuwe verbanden aan het licht die inzicht geven in de mobilisatie van krachten die uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de Onafhankelijke Congostaat.
Koningen van de wereld is een boek over een ongebreideld geloof in de eigen mogelijkheden en een onvoorwaardelijk vertrouwen in de vooruitgang op een cruciaal moment in de geschiedenis.
Over de auteur:
JAN VANDERSMISSEN is doctor in de geschiedenis. Zijn publicaties handelen over wetenschapsgeschiedenis en koloniale geschiedenis. Hij promoveerde aan de UGent en is momenteel verbonden aan de Universiteit van Luik als FRFConderzoeker. Daar verricht hij onderzoek naar de oorsprong van de toegepaste wetenschappen in Europa, en in het bijzonder naar de intellectuele transfers tussen Europa en de kolonies in de 18de en 19de eeuw.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
503
Laatste editie
25 september 2009
Uitgeverij
Uitgeverij Acco C.V.
ISBN
9789033475474

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic