Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid

0

Prof. Mr. Jaime Mercelino Saleh (1941) heeft een respectabele staat van dienst opgebouwd: President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, Gouverneur van de Nederlandse Antillen, hoogleraar bij de Universiteit Utrecht en sinds 2004 Minister van Staat. En daarnaast tot op de dag van vandaag in bestuurlijke c.q. adviserende functies betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties. Een volledig overzicht treft u in deze uitgave aan.

In dit boek treft u de integrale teksten aan van presentaties en toespraken van Jaime Saleh over de periode 2003 tot en met 2013 die vanuit verschillende functies zijn verricht.

De centrale thema's die in de opgenomen bijdragen op de voorgrond staan en ook een reflectie zijn van de levensvisie en werkhouding van Jaime Saleh zijn:
Leefbaarheid van de democratie
Vernieuwd normatief burgerschap
Morele klimaat en integriteit
Plichtsbesef, gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef
Een gemeenschappelijke beleving van de eenheid van het Koninkrijk
Autonomie en zelfredzaamheid
De opgenomen teksten geven niet alleen een fraai overzicht van het tijdsbeeld en opvattingen in de periode waarin ze zijn uitgesproken, maar zijn in veel gevallen verrassend actueel. Vrijwel alle door Saleh als belangrijk geachte thema's zijn dat tot op de dag van vandaag nog.
In die zin is dit document niet alleen een vastlegging, maar ook een ideeën-bron voor beleidsmakers in deze tijd.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
02 december 2014
Uitgeverij
Caribpublishing
ISBN
9789088505546
Bestel dit boek vanaf  €74,90 bij

bestellen
bestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic