Lage Landen studies 4: Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie

0

In deze studie worden de huisbeelden in de Nederlandstalige poëzie van na 1945 onderzocht. Een archetypisch begrip als huis heeft in de poëzie sinds oudsher een vaste plaats, die samenhangt met de betekenis van het huis als gebouw en vooral als mentaal huis en thuis. Daarnaast is 'huis' een sterk metaforisch begrip dat vaak poëticaal wordt ingezet, zowel in traditionele als in postmoderne, zowel in anekdotische als in talige poëzie, vanaf het begin van de onderzochte periode tot in de eenentwintigste eeuw. In een historisch overzicht van de moderne poëzie worden, vanuit het perspectief van huisgedichten, twee centrale thema's behandeld. Enerzijds registreert de poëzie de door de jaren heen veranderende houding ten opzichte van huis en thuis: van een bijna sacrale beschouwing van het huis via de vervreemding ervan tot een hernieuwde aanvaarding van de huiselijke intimiteit. Anderzijds wordt getoond hoe de voorkeur voor bepaalde conceptuele metaforen samengaat met de literaire en buiten - literaire context en verbonden is met de (veranderende) poëticale opvattingen van de afzonderlijke dichters. Aansluitend worden een aantal dichters uit de betreffende periode (per decennium) uitvoeriger geanalyseerd. Als methodologisch kader wordt de theorie van de conceptuele integratie (blending theory) toegepast. Het gedicht wordt in dit onderzoek opgevat als een complexe blend, een netwerk van verbanden dat in het lees- en interpretatieproces wordt geconstrueerd ('mapping'). Aan de hand van concrete case studies worden de mogelijkheden van blending als methode voor poëzieanalyse getoetst.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
381
Laatste editie
01 juli 2015
Uitgeverij
Academia Press
ISBN
9789038220864

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 24,99
Bestel het boek bij Blz. vanaf 24,99
bestellen
bestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic