Langer in Nederland

,

0

oe ontwikkelt de positie van Polen en Bulgaren zich in Nederland in de eerste jaren na migratie? Informatie uit een panelonderzoek waarin Polen en Bulgaren worden gevolgd gedurende hun eerste jaren nadat ze zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormt de basis voor deze publicatie. Zien we veranderingen in verblijfsintentie? Welke ontwikkelingen zien we op de arbeidsmarkt, in hun beheersing van de Nederlandse taal en in hun sociale contacten in Nederland? Treden er veranderingen op in de tevredenheid met hun leven hier en de ervaringen die ze hier opdoen?
Deze studie is een vervolg op de SCP-publicatie Nieuw in Nederland en is gedaan op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / Directie Integratie en Samenleving.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
100
Laatste editie
28 april 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705713
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic