Leergeld

, , ,

0

Enkele jaren geleden ontstonden er financiële problemen in het voortgezet onderwijs. Veel schoolbesturen kregen te maken met tekorten. Wij onderzochten hoe de inkomsten en uitgaven van het voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld sinds het eind van de jaren negentig. En hoe dit zich verhoudt tot het aantal leerlingen, de inzet van personeel en materiaal en de beloning van het personeel.
Ook stelden wij vast wat de verschillen waren in financiële positie van besturen. Een belangrijke vraag was of het kunnen rondkomen met de beschikbare fondsen samenhangt met bijvoorbeeld de omvang of het soort voortgezet onderwijs dat een bestuur aanbiedt. Ook onderzochten wij of het ontstaan van tekorten heeft te maken met de manier waarop besturen het geld hebben besteed.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
55
Laatste editie
02 juli 2014
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037707083

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic