Leren van historische levenslopen

,

0

Demografische feiten zoals geboorte, huwelijk, sterfte en migratie kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot gefaseerde processen en vervolgens tot levenslopen.Volledige levenslopen laten toe de effecten van eerdere ervaringen op latere keuzes te reconstrueren en te analyseren. Daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat het eigen leven in samenspel verloopt met dat van anderen, zoals verwanten en leeftijdsgenoten. Hoe levens tot stand komen en verlopen, is voortdurend in beweging en verandering. De leeftijd wijzigt, maar ook de fase in de gezinscyclus en de tijdsperiode.

In deze bundel komen levensgeschiedenissen vanaf de achttiende eeuw aan bod: migranten, dienstboden, prostituees, weggevoerde Joden, en vele andere. De auteurs laten zien dat het toepassen van de levensloopbenadering veel bijdraagt tot het verwerven van inzicht in demografische en sociaal-culturele processen, zoals mobiliteit, migratie, en gezinsvorming en -ontbinding.

Sinds 2008 organiseert de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Historische Demografie (FWOVlaanderen) jaarlijks een Dag van de Historische Demografie. In dit Jaarboek gaat het om een selectie van de bijdragen van 2010 en 2011.

OVER DE AUTEURS
KOEN MATTHIJS is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Onderzoeksgroep Family and Population Studies) van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

JAN KOK is hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de levensloop aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Onderzoeksgroep Family and Population Studies) van de KU Leuven en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

HILDE BRAS is universitair hoofddocent aan de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
300
Laatste editie
10 mei 2013
Uitgeverij
Uitgeverij Acco C.V.
ISBN
9789033489716
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic