Lessen uit de crash

0

Toen in 2008 de Amerikaanse bank Lehman Brothers omviel, ontplofte het wereldwijde financiële systeem. Banken bleken onoverzichtelijke risico's te hebben genomen uit zucht naar snelle en grote winst. De financiële crisis leidde tot een crisis in de 'echte' economie en in de overheidsfinanciën. Inmiddels is ze uitgelopen op een diepe economische en politieke crisis in de eurozone, met dreigende gevolgen voor de wereldeconomie.
Lessen uit de crash laat zien hoezeer financiële motieven onze samenleving zijn gaan beheersen. Het brengt de diepere oorzaken van de crisis in kaart. Het bestuur en de positie van de banken, de structuur van de financiële sector, het fusie- en overnamegedrag in het bedrijfsleven, het overheidstoezicht en de invloed van de wereldwijde liberalisering komen aan de orde aan de hand van beschouwingen door internationaal erkende specialisten.
Maar Lessen uit de crash wijst ook de weg naar nieuwe politieke antwoorden. Het pleit voor een nieuwe positionering van de banken en voor structurele hervormingen in de financiële sector. Voor een andere vorm van globalisering. En voor een ander economisch groeimodel, dat gericht is op duurzame groei en sociale investeringen.

Dit boek kwam tot stand onder redactie van Frans Becker, adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, Menno Hurenkamp, reizend politicoloog, journalist en hoofdredacteur van Socialisme & Democratie, en Paul Kalma, voormalig Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
240
Laatste editie
20 december 2011
Uitgeverij
Bert Bakker
ISBN
9789035137431
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic