Mens-natuur-cultuur-interacties-een essay - deel III. Bestiarium

0

Mens-Natuur-Cultuur interacties is een essay in de ware betekenis van het woord: een poging, een probeersel, een 'proeve' om op persoonlijke wijze een onderwerp te benaderen. In dit essay onderzoekt de auteur de verwevenheden - verdichtingen en losse mazen - van mens, natuur en cultuur. In onderzoekschronologisch opeenvolgend korte dan wel lange stukjes, worden wetenschappelijk 'afstandelijke', 'objectieve' en  'prozaïsche' benaderingen gecombineerd met persoonlijk 'betrokken', 'subjectieve' en 'poëtische' belevingen en dit voor een breder dan louter academisch en gespecialiseerd publiek, met als voertaal Nederlands, diverse uitstapjes naar streektaal en uitvoerige citaten in andere talen. Taligheid, taalgevoeligheid en aandacht voor etymologie kunnen in een essay over mens-natuur-cultuur interacties niet ontbreken. Het oorspronkelijk doorlopend manuscript werd voor uitgave 'hapklaarder' gemaakt in drie grote delen. In Deel I. Aanloop en Prehistorie (2008) schetste de auteur de mozaïsche aanzet tot haar onderzoek en belichtte zij de prehistorische evolutie van de aapmens/mens en van een (over)leven van 'jagen en plukken', tot na de ijstijden. In Deel II. Granen, Groenten en Griffelschrift (2010) meanderde het essay breeduit rond de ontstaansgeschiedenissen van de vroegste landbouw, in het bijzonder deze in de - zowel voor mens, natuur als cultuur - vruchtbare klei van Mesopotamië. In het huidige en laatste Deel III. Bestiarium (2014) worden de vroegst gedomesticeerde dieren 'onder handen genomen' (hond, geit, schaap, varken, rund en ezel) waarbij op een zelfde essayistische wijze natuurlijke en biologisch wetenschappelijke elementen gecombineerd worden met culturele en persoonlijke benaderingen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
504
Laatste editie
02 juli 2015
Uitgeverij
Academia Press
ISBN
9789038223612

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 29,99
Bestel het boek bij Blz. vanaf 29,99
bestellen
bestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic